Πρόγραμμα: Στόχοι του προγράμματος και αναμενόμενα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα Creativity Training for Europe, CT +, διευκολύνει τα άτομα με ταλέντο και δημιουργικές ικανότητες, κυρίως χωρίς συγκεκριμένη επαγγελματική κατάρτιση- ή χωρίς πτυχίο, να αξιοποιήσουν τις ικανότητες τους αυτές, στην τρέχουσα αγορά για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

Εξαιτίας αυτού, το CT + έχει δύο συμπληρωματικές πλευρές:

1) Κατάρτιση δημιουργικών δεξιοτήτων στην επιχειρηματικότητα:
από το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων CT + θα δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκού πρόγραμμα σπουδών για το σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για την κατάρτιση δημιουργικών δεξιοτήτων στην επιχειρηματικότητα και για την παραγωγή ψηφιακού υλικού για τους μαθητευόμενους.

2) Δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να δείξουν και να μοιραστούν το έργο τους ή να προσφέρουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης και μια κοινότητα για συνεργασία και επιχειρηματικότητα με άλλους επαγγελματίες ή με ανθρώπους / εταιρείες που θα χρειαστούν τις υπηρεσίες και τις ικανότητές τους.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την υλοποίηση των εφαρμογών αυτού του έργου είναι:

1) Απόκτηση ψηφιακών πόρων υψηλής αξίας τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημιουργικοί άνθρωποι στην Ευρώπη για να ενισχύσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες υπό την προοπτική της επιχειρηματικότητας, η οποία αλλάζει μέγεθος και ενισχύει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες και την προσωπική τους ανάπτυξη. 2) Δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κοινότητας δημιουργικών ανθρώπων από την Ευρώπη που λειτουργεί ως σημείο υποστήριξης για δημιουργικούς ανθρώπους, κατά προτίμηση με χαμηλό επίπεδο κατάρτισης ή χωρίς καμιά ειδίκευση, να δημιουργήσουν συνέργειες για ανταλλαγή εμπειριών και δραστηριοτήτων, να αναλάβουν τα δικά τους έργα, να προσφέρουν τις δουλειές και τις δεξιότητές τους και να αναδείξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες έτσι ώστε να συμπίπτουν με τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά.

ΣΤΟΧΟΙ / ΣΤΟΧΟΙ

Το πρόγραμμα CT + προσπαθεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση των δημιουργικών ανέργων, να προσφέρει αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη σχετικών και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, να προωθήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των ανθρώπων και να εξισορροπήσει τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.