2Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Potenza, Ιταλία 24 – 25 Ιουνίου 2019

Κατά την δεύτερη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ CT+, όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στην Potenza της Ιταλίας.
Και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα του έργου και την αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας και Κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στη Κύπρο.
Η διασφάλιση της ποιότητας της αρχικής ιδέας του έργου ήταν μια προτεραιότητα, καθώς και η διασφάλιση ότι όλα τα παραδοτέα θα ολοκληρωθούν από την κοινοπραξία του έργου καθ ‘όλη τη διάρκεια του και μετά το τέλος του έργου.
Η διάδοση του έργου αποτέλεσε κεντρικό θέμα της συνάντησης και οι εταίροι από το EURO-NET παρέδωσαν ένα εκτεταμένο πλάνο για να διαδωθεί το έργο CT+ !