Το πρόγραμμα CT + προσπαθεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση των δημιουργικών ανέργων, να προσφέρει αποτελεσματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη σχετικών και υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων, να προωθήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των ανθρώπων και να εξισορροπήσει τις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την εκτέλεση, την υλοποίηση και τη διάδοση αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου συγκεντρώθηκαν καλύπτοντας μια σημαντική ποικιλία του ευρωπαϊκού εδάφους, λόγω της σχέσης τους, με διαφορετικούς τρόπους, στους τομείς της εκπαίδευσης που συνδέονται στενά με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Βίγκο | Ισπανία

Postal 3

Ο οργανισμός Postal 3 ασχολείται με την κατάρτιση, την παροχή συμβουλών σε έργα και την ανάπτυξη διαδικτυακών πόρων, των οποίων οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο και ανάπτυξη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον τομέα της κατάρτισης στην Ισπανία διαμορφώνοντας ένα πρότυπο/μοντέλο στο σχεδιασμό και την εκτέλεση σχεδίων κατάρτισης που συνδέονται με διάφορους τομείς, με έμφαση την κατάρτιση και τη διάδοση της δημόσιας διοίκησης, στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.
Ταυτόχρονα, η Postal 3 αναπτύσσει έργα που συνδέονται με νέες τεχνολογίες, με την προϋπόθεση R + D + i, διάδοση και εφαρμογή, πειραματικά έργα, ή δραστηριότητες γύρω από διαφορετικές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών ή / και ανάπτυξη εφαρμογών.
Το Postal 3 παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε νέους και επαγγελματίες για πάνω από 28 χρόνια, ανάγκες κατάρτισης, υλοποίηση σχεδίων προσανατολισμού, προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ανάλυση ευκαιριών για την αγορά εργασίας, βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων σε πολλαπλές ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρηματικές ικανότητες σε φοιτητές και εργαζόμενους, βοήθεια σε νέες επιχειρήσεις, παραγωγή υλικού ηλεκτρονικής μάθησης και συχνή συνεργασία στις δραστηριότητες διάδοσης, προώθησης, κατάρτισης και καθοδήγησης σε οργανισμούς με διαφορετικές ομάδες-στόχους που συνδέονται με ανάγκες κατάρτισης.
Περισσότεροι από 100.000 νέοι έχουν ωφεληθεί άμεσα από τα έργα στα οποία το Postal 3 έχει αναμιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια, σε εθνικά και διεθνή προγράμματα για τη νεολαία στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και κονδυλίων, την κατάρτιση ατόμων για εργασία στον δημόσιο τομέα, για τους νέους και άλλες ομάδες-στόχος, σαν συμβουλευτική υπηρεσία που σχεδιάζει έργα για επιχειρηματικές ενώσεις, για κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς συλλόγους, εξειδικεύοντας ανθρώπινο δυναμικό.
www.postal3.es

Άμστερνταμ | Ολλανδία

Stichting Amsterdam European Mobility

Ο οργανισμός Stichting Amsterdam European Mobility (Adam.mob Foundation), που βρίσκεται στη Άμστερνταμ ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2012. Ο κύριος σκοπός του είναι να ενθαρρύνει ένα κοινοτικό πνεύμα και να υποστηρίξει την προσπάθεια για τη γνώση των ευρωπαϊκών πολιτισμών, ιδίως μεταξύ των νέων και γενικότερα μεταξύ όλων Ευρωπαίοι πολίτες.
Το Stichting Amsterdam European Mobility ασχολείται με την πολιτική ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης από το 2014. To Adam.mob λειτουργεί σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό να μοιράζεται, να πειραματίζεται και να μεταφέρει μοντέλα υπηρεσιών για τον μεταναστευτικό και τον εκπαιδευτικό τομέα. Ένας από τους στόχους προτεραιότητας του Adammob είναι να προωθήσει τις δραστηριότητες διαπολιτισμικού διαλόγου στην ΕΕ.
To Adam.mob UΕ και η τοπική κοινοπραξία θα συμβάλουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου με άμεσο και έμμεσο τρόπο. Ένας από τους κύριους στόχους του είναι η οργάνωση πολυπολιτισμικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων και μαθημάτων κατάρτισης που προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να ωριμάσουν  χάρη στις κοινωνικές και εργασιακές τους εμπειρίες στο εξωτερικό. Ο κύριος σκοπός αυτών των δράσεων είναι η αύξηση των γνώσεων τους και των δυνατοτήτων τους.
Λόγω της κινητικότητα και της μετανάστευσή στην Ευρώπη, οι νέοι είναι απαραίτητο να παρουσιάζουν θετική προσέγγιση στην πολιτιστική πολυμορφία. Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη είναι ένα σημαντικό εργαλείο σε μια ζωντανή κοινωνία καθώς και η διασφάλιση μια πλατφόρμας για την αξιοποίηση της πολιτιστικής πολυμορφίας.
www.adammob.com

Λάνκαστερ | ΗΒ

Lancaster & Morecambe College

Το Lancaster και το College Morecambe (LMC) είναι ένα δημόσιο  εκπαιδευτικό κολλέγιο και κεντρικός φορέας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο Βόρειο Lancashire και στη Νότια Cumbria. Έχει ετησίως περίπου 1500 σπουδαστές πλήρους φοίτησης και 3000+ μερικής φοίτησης ή σπουδαστές που παράλληλα εργάζονται. Ο κύριος ρόλος του LMC είναι η παροχή κατάρτισης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μαθητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, με αποτέλεσμα την απασχόληση και / ή τις ακαδημαϊκές δεξιότητες που οδηγούν σε μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το LMC φιλοξένει μαθητές όλων των ηλικιών και έχει καθιερωμένα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων, κατάρτιση εκπαιδευτικών και μια σειρά μαθημάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Το LMC πιστεύει ότι οι σπουδαστές και τα μέλη του προσωπικού του αισθάνονται όχι μόνο ασφαλή και εκτιμημένα αλλά και υποστήριξη  για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το όραμα του LMC ορίζει σαφώς τον ρόλο του στην κοινότητα. «Παρέχοντας στο Lancaster και Morecambe και γύρω από τις κοινότητες μια εξαιρετική εμπειρία φοιτητών εκπληρώνοντας επαγγελματικούς, προσωπικούς στόχους και στόχους απασχόλησης». Διακεκριμένο από το OFSTED, τα ποσοστά επιτυχίας του LMC βρίσκονται στο κορυφαίο 10% των σχολών στο Ηνωμένο Βασίλειο και το κλειδί για την επιτυχία μας είναι ένα ισχυρό σύνολο αξιών που διαπερνά όλες τις πτυχές του κολλεγίου μας, συμπεριλαμβανομένης της διακρατικής δραστηριότητας. Τα διεθνή έργα διαδραμάτισαν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών και του προσωπικού καθώς και στην ευρύτερη κοινότητα και οι βασικές εμπειρίες από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα αποδίδουν σημαντική αξία στις εμπειρίες εργασίας και εκμάθησης εκείνων που φοιτούν ή εργάζονται στο κολλέγιο. www.lmc.ac.uk

Ποτένζα | Ιταλία

EURO-NET

Ο οργανισμός EURO-NET είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι μέλος ή συνεργάτης  58 διεθνών δικτύων (5 από τα οποία είναι δίκτυα της ΕΕ: Europe Direct, Euroguidance, Eurodesk, Solvit και EBN-Ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικών και καινοτομικών κέντρων) σε 22 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης.
Το EURO-NET παρέχει σε παιδιά, νέους και ενήλικες τις ακόλουθες υπηρεσίες:
– Κέντρο πληροφοριών και ανάπτυξης έργων.
– Οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης, ανταλλαγών και πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων.
– Μελέτη, έρευνα.
– Συμβουλευτική, υποστήριξη κρίσεων και πρόληψη.
– Ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, εταιρικές σχέσεις, μαθήματα κατάρτισης και εργαστήρια.
– Δημοσιεύσεις, εφημερίδες και ιστότοποι.
Έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 385 ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά με τα προγράμματα Youth and Youth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Culture, Creative Europe, Erasmus Plus (KA1, KA2 and KA3), Representation in Italy of E.C., European Youth Foundation, Council of Europe, etc.
Το EURO-NET επιλέχθηκε 2 φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Πανευρωπαϊκές Ομάδες Εργασίας για τις ικανότητές του, και 3 φορές βραβεύτηκε για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των επικοινωνιών).
www.synergy-net.info

Λευκωσία | Κύπρος

Emphasys

Το Emphasys Centre είναι ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό κέντρο ΤΠΕ καθώς επίσης και Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας, το οποίο συνεργάζεται στενά με διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για την υλοποίηση έργων της ΕΕ.
Το Emphasys Centre είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου ως Εκπαιδευτικό και Επαγγελματικό Κέντρο που ειδικεύεται στον τομέα των ΤΠΕ και από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου.
Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Emphasys Centre προσφέρει υψηλής ποιότητας μαθήματα για ενήλικες, επαγγελματίες και νέους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα ή να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση για απασχόληση. Το Κέντρο Emphasys Centre έχει συμμετάσχει τα τελευταία 17 χρόνια στην οργάνωση μαθημάτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους υπαλλήλους διαφόρων εταιρειών και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με βάση τις ανάγκες και τις ανάγκες των ΤΠΕ.
Ως Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το Κέντρο Emphasys Centre παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε νέους και μαθητές. Το Κέντρο Emphasys Centre παρέχει επίσης συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλους τους μαθητές με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας μάθησης ανάλογα με τις ανάγκες τους (Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου, Νέοι άνεργοι). Περαιτέρω υποστήριξη παρέχεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα, ανιχνεύοντας τις ειδικές ανάγκες τους με την παροχή ατομικής βοήθειας μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων προγραμμάτων αποκατάστασης.
www.emphasyscentre.com